Ważna Informacja!

Szanowni Państwo !

W związku z otwarciem przedszkola w dniu 11 maja br. informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności nasze przedszkole zapewni opiekę dzieciom zgłoszonym w dniu 4 maja br., rodziców obojga czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY. Wymagane będą stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola wg deklaracji uczęszczania przesłanej do dnia 8 maja br. do godz. 12.00 i na jej podstawie, dzieci będą przydzielane do grup (nie będą obowiązywały dotychczasowe podziały grupowe) oraz codzienne pisemne oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka.

Deklaraja

Wypełnioną deklarację (zdjęcie lub skan) należy odesłać na adres e-mail: przedszkole_blaz@poczta.onet.pl