Dyżur wakacyjny!

Drodzy Rodzice!

Decyzją Organu Prowadzącego ustalono, że w okresie wakacji (lipiec – sierpień 2020 r.) przedszkole, będzie  prowadzić zajęcia dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danej placówki od 1 lipca do 14 sierpnia

W związku z tym prosimy chętnych o ponowne przesyłanie informacji zawierającej „imię, nazwisko dziecka oraz dokładny termin (od do) na jaki Państwo chcecie zapisać dzieci, na adres email: przedszkole_blaz@poczta.onet.pl

Przypominamy, że dzieci nie będą mogły korzystać z dyżurów pełnionych przez inne przedszkola!!