INNE ZAJĘCIA

Oferujemy dodatkowo wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, wycieczki edukacyjne, udział w projektach realizowanych przez wolontariat studencki, spotkania z ludźmi z pasją, udział w konkursach plastycznych, festiwalach, przeglądach muzycznych.