NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA
DLA 3 i 4 LATKÓW

6:30 – 8:15
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30
Przygotowanie do śniadania.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe.

8:30 – 9:00
Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego zachowania przy stole. Czynności porządkowe po śniadaniu.

9:00 – 9:20
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Wspieranie i  ukierunkowywanie rozwoju dziecka  zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Czas trwania zajęć: 3 latki- 10-15 minut, 4 latki-15- 20minut (z możliwością wydłużenia).

9:20 – 9:50
Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).

9:50 – 10:10
Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): 4-latki – 15–20 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka; 3-latki w tym czasie podejmują różnorodne formy pracy
(wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.

10:10 – 10:25
Drugie śniadanie.

10:25- 11:30
Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie okazji do ekspresji własnych stanów emocjonalnych –uczenie radzenia sobie z własnymi emocjami, poznanie reguł życia w społeczności dziecięcej.

11:30 – 12:00
Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Obiad – II danie

12:00 – 14:15
Odpoczynek dzieci – leżakowanie – grupa I.
Odpoczynek poobiedni/ kwadrans na bajkę/ słuchanie muzyki relaksacyjnej.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne indywidualne lub w grupach. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania dziecka. Utrwalenie wiadomości z zakresu porannych zajęć edukacyjnych. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.

14:15 – 14:35
Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Podwieczorek.

14:35 – 17:00
Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne); słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela; zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny); zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA
DLA 5 i 6  LATKÓW

6:30 – 8:15
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30
Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe.

8:30 – 9:00
Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego zachowania przy stole. Czynności porządkowe po śniadaniu.

9:00 – 9:35
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Wspieranie i  ukierunkowywanie rozwoju dziecka  zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Czas trwania zajęć 30–35 minut
(z możliwością wydłużenia)

9:35 – 9:50
Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).

9:50 – 10:25
Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć 30–35 minut (z możliwością wydłużenia). Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

10:25 – 10:35
Drugie śniadanie.

10:35- 12:00
Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie okazji do ekspresji własnych stanów emocjonalnych –uczenie radzenia sobie z własnymi emocjami, poznanie reguł życia w społeczności dziecięcej.

12:00 – 12:30
Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Obiad – II danie

12:30 – 14:15
Odpoczynek poobiedni/ kwadrans na bajkę/ słuchanie muzyki relaksacyjnej.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne indywidualne lub w grupach. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania dziecka. Utrwalenie wiadomości z zakresu porannych zajęć edukacyjnych. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.

14:15 – 14:30
Przygotowanie do podwieczorku.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Podwieczorek.

14:30 – 17:00
Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne); słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela; zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny); zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.