NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA   DLA DZIECI 3-4 LETNICH

630  –  815  Zabawy swobodne według inwencji dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela,

czynności opiekuńcze, praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym.

815  –  830    Zabawy ruchowe. Zabawy integracyjne przy muzyce. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

830  –  900   Śniadanie, doskonalenie umiejętności   samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

900 – 1000 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o  podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych. Wspieranie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  i właściwościami rozwojowymi.

1015 – 1130   Zajęcia edukacyjno – wychowawcze,  zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne. Tworzenie okazji do ekspresji własnych stanów emocjonalnych – uczenie radzenia sobie z własnymi emocjami,  poznawanie reguł życia w społeczności dziecięcej, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, imprezy okolicznościowe.

1100 – 1115   Drugie śniadanie

1130 – 1200   Zabawy i gry ruchowe, zabawy integracyjne, zabawy przy muzyce. Czynności porządkowe, higieniczne, mycie rąk.

1215 – 1240  Obiad – drugie danie. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

1240 – 1430  Odpoczynek, (dz. 3 letni) Dz. 4-letnie  słuchanie bajek,  muzyki relaksacyjnej, gry i zabawy ruchowe, spacery, zabawy w ogrodzie, w kącikach zainteresowań  Przygotowanie do podwieczorku

1430 – 1445 Podwieczorek – zupa.

1445 – 1700 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza i indywidualna, zabawy według zainteresowań dzieci,  zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy na świeżym powietrzu.

 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA   DLA 5 – 6 LATKÓW

630  –  815  Zabawy swobodne według inwencji dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, wykonywanie zadań indywidualnych, praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.

815  –  830  Ćwiczenia poranne. Zabawy integracyjne przy muzyce. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

830  –  900   Śniadanie, doskonalenie umiejętności  estetycznego spożywania posiłków.

900 – 1000 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nową podstawę programową. Organizowanie różnorodnych sytuacji  edukacyjnych. Wspieranie i ukierunkowywanie  rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i właściwościami rozwojowymi.

1015 – 1145  Zajęcia edukacyjno  – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne. Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym  powietrzu, obserwacje przyrodnicze. Imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

1100 – 1115  Drugie śniadanie

1145 – 1200  Zabawy i gry ruchowe, zabawy integracyjne, zabawy przy muzyce. Czynności porządkowe, higieniczne, mycie rąk.

1215 – 1240 Obiad  – drugie danie

1230 – 1415 Relaksacja, słuchanie bajek,  zabawy integracyjne, gry planszowe, konstrukcyjne, utrwalanie wiadomości z zakresu zajęć  edukacyjnych, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery. Czynności porządkowe, mycie rąk, pomoc w nakrywaniu do posiłku.

1415 – 1440  Podwieczorek  – zupa.

1440 – 1700 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza i indywidualna, zabawy według zainteresowań dzieci,  zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy na świeżym powietrzu.