NASZ PRZEDSZKOLAK

Nasz przedszkolak jest:

 • odpowiedzialny
  – sumiennie wywiązuje się z powierzonych ról
  – pełni dyżury: przy posiłkach, w łazience, w kącikach zabaw
  – utrzymuje porządek w półce – stara się doprowadzić pracę do końca
 • kulturalny
  – używa zwrotów grzecznościowych
  – szanuje kolegów i osoby starsze
  – umie się zachować w miejscach publicznych
 • tolerancyjny
  – dostrzega i szanuje różnice między ludźmi (wygląd zewnętrzny, upodobania, zdolności, wiadomości)
  – rozmawia i negocjuje w sprawach konfliktowych
  – nie narusza wolności i niezależności innych
  – respektuje potrzeby i prawa innych członków grupy
  – rozwiązuje konflikty za pomocą rozmowy, nie siły
  – nie przezywa, nie wyśmiewa innych
  – rozumie, że każdy ma prawo do własnych upodoba
 • zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować
  – dokonuje oceny swojego zachowania i innych
  – jest chętny do pracy, wierzy we własne siły
  – podejmuje się wykonywania różnych zadań
 • prezentuje swoje umiejętności
  – bierze udział w uroczystościach, imprezach, konkursach na terenie przedszkola, jak i reprezentuje przedszkole w środowisku