O NAS

Nasze przedszkole położone jest w centrum Błażowej, otoczone dużym estetycznym ogrodem wyposażonym w funkcjonalny i bezpieczny sprzęt. Jest ulubionym miejscem zabaw dla dzieci. Dysponujemy pięcioma dużymi jasnymi salami zajęć.

Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwóch nauczycieli. Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Promuje zdrowy styl życia, przygotowuje dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom, umożliwia jednocześnie rozwój zawodowy swoim pracownikom.

Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna przedszkola oparta jest o następujące programy w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Programu Wychowania Przedszkolnego Grupy MAC S.A. autorstwa: Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo.
2. „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym”- program nauczania dla 3,4,5 i 6-cio latków.
3. „ Jestem dzieckiem Bożym”- program do nauczania religii.
4. Edukacja zdrowotna „Żyj zdrowo i bezpiecznie”(dodatkowo)-program promocji zdrowia zatwierdzony do realizacji Uchwałą z dnia 03.12.2007r.
5. „ Błażowa- moja mała Ojczyzna”- program autorski A. Osinko.
6. „Baje, baśnie, bajeczki”- program autorski I. Kruczek.
7. „Przedszkolak przyjacielem przyrody”- program autorski G. Słaby.
8. „ Badam, odkrywam, doświadczam”- program autorski K. Cag.
9. „Kodowanie – wstęp do programowania” – innowacja pedagogiczna autorstwa p. Katarzyny Cag, p. Sabiny Zabratowskiej.