O NAS

Nasze przedszkole położone jest w centrum Błażowej, otoczone dużym estetycznym ogrodem wyposażonym w funkcjonalny i bezpieczny sprzęt. Jest ulubionym miejscem zabaw dla dzieci. Dysponujemy pięcioma dużymi jasnymi salami zajęć.

Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwóch nauczycieli. Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Promuje zdrowy styl życia, przygotowuje dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom, umożliwia jednocześnie rozwój zawodowy swoim pracownikom.

Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna przedszkola oparta jest o następujące programy w roku szkolnym 2020/2021:

1. Program Wychowania Przedszkolnego Grupy MAC S.A. autorstwa: Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo.
2. „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym” – program nauczania dla 3,4,5 i 6 – cio latków.
3. „Jestem dzieckiem Bożym” – program do nauczania religii.
4. Edukacja zdrowotna „Żyj zdrowo i bezpiecznie” (dodatkowo) – program promocji zdrowia zatwierdzony do realizacji Uchwałą z dnia 3.12.2007r.
5. „Błażowa – moja mała Ojczyzna” – program autorski p. Anny Osinko
6. „Przedszkolak przyjacielem przyrody” – program autorski p. Gabrieli Słaby
7. „Baje, baśnie, bajeczki” – program autorski p. Iwony Kruczek
8. „Przedszkolak przyjacielem przyrody” – program autorski p. K. Cag
9. „Kodowanie – wstęp do programowania” – innowacja pedagogiczna autorstwa p. Katarzyny Cag, p. Sabiny Zabratowskiej