O NAS

Nasze przedszkole położone jest w centrum Błażowej, otoczone dużym estetycznym ogrodem wyposażonym w funkcjonalny i bezpieczny sprzęt. Jest ulubionym miejscem zabaw dla dzieci. Dysponujemy pięcioma dużymi jasnymi salami zajęć.

Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwóch nauczycieli. Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Promuje zdrowy styl życia, przygotowuje dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom, umożliwia jednocześnie rozwój zawodowy swoim pracownikom.

Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna przedszkola oparta jest o następujące programy w roku szkolnym 2019/2020:

1. „Plac zabaw” – program wychowania przedszkolnego

2.” Język angielski w wychowaniu przedszkolnym” – program nauczania dla 3,4,5 i 6 – cio latków
3. „Jestem dzieckiem Bożym” – program do nauczania religii

4. Edukacja zdrowotna „Żyj zdrowo i bezpiecznie” (dodatkowo) – program promocji zdrowia zatwierdzony do realizacji Uchwałą z dnia 3.12.2007r.
5. „Badam, odkrywam, doświadczam_ – program autorski p. Katarzyny Cag
6. „Błażowa – moja mała Ojczyzna” – program autorski p. Anny Osinko
7. „Przedszkolak przyjacielem przyrody” – program autorski p. Gabrieli Słaby
8. „Baje, baśnie, bajeczki’ – program autorski p. Iwony Kruczek

9. „Kodowanie – wstęp do programowania” – innowacja pedagogiczna autorstwa p. Katarzyny Cag, p. Sabiny Zabratowskiej