OPŁATY

WAŻNE

Dziecko przyprowadzamy do przedszkola najpóźniej do godziny 8:15

Nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłosić telefonicznie najpóźniej do godziny 8:15 pod numerem telefonu 17 2297003

 Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Składniki opłaty:

Stawka żywieniowa;
– za 3 posiłki dziennie – 5.70 zł
– za 2 posiłki dziennie – 5.10 zł

Opłata za świadczenia przekraczające godziny przeznaczone na realizację podstawy programowej zgodnie z:
Uchwałą nr: XXX/151/2016 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23.12.2016 r, oraz Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wynosi 1 zloty za każdą rozpoczętą godzinę dla dzieci 3.4.5 letnich.

INFORMACJA

Opłaty za przedszkole uiszczone mogą być:- na konto do 15- go każdego miesiąca: z opisem w tytule – Imię i Nazwisko dziecka, grupa, za miesiąc oraz rozpisanie kwot za wyżywienie kwota i za świadczenia kwota -na konto : 31 9158 0001 2001 0009 7084 0001